Staden breder ut sig på Bokmässan

Staden på Bokmässan blir en ny mötesplats för alla som arbetar med eller har ett stort intresse för stadsbyggnad och stadsutveckling ur olika aspekter. Vad innebär den goda staden? Hur ska den byggas? Och för vem?

Staden som begrepp ringar in flera av de stora frågor vårt samhälle står inför. På ett konkret plan hur den akuta bristen på bostäder ska lösas. Hur vi väljer att utforma våra framtida städer är också avgörande för om vi ska lyckas skapa en värld som är såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt hållbar, och inte äventyrar kommande generationers livsmöjligheter.

Men Staden rymmer så mycket mer – och främst människorna som befolkar den. Hur bygger och planerar vi så att det inte bara blir vackert och funktionellt, utan så att vi garanterar alla invånares lika möjligheter till utbildning, kultur, livskvalitet, trygghet och inflytande? En stad som är inkluderande istället för att cementera och förstärka segregation och utanförskap? Och som är attraktiv för studenter och investerare? Framtidens stad, helt enkelt. Hur speglas den i litteraturen?

Bokmässan är idag Nordens ledande arena för kultur- och samhällsfrågor, som varje år lockar närmare 100 000 besökare. Parallellt med huvudtemat Yttrandefrihet inleder Bokmässan 2016 också en satsning på Staden.

- Stadsbyggnad och frågorna som rör hur vi utformar det offentliga rummet är redan i dag levande på Bokmässan, inte minst genom biblioteken och skolan. Vi välkomnar alla som vill vara med och utveckla Staden på Bokmässan tillsammans med oss, säger Daniel Levin, programchef på Bokmässan.

Även Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, ställer sig positiv till satsningen som ligger helt i linje med Göteborgs stads arbete med stadsutveckling.

- Redan i år gick startskottet för Göteborgs Stadstriennal som ska pågå fram till stadens 400-årsjubileum. Bokmässans satsning på Staden ligger väl i tiden och vi ser fram emot att vara en samarbetspartner och ta en aktiv del.

Staden på Bokmässan blir en ny mötesplats för alla som arbetar med och som har ett stort intresse för stadsbyggnad och stadsutveckling ur olika aspekter. Där hålls scenprogram, där finns café och där finns goda möjligheter att träffa såväl branschaktörer som opinionsbildare, politiska beslutsfattare och Bokmässans många intresserade besökare.

För mer information:
Om partnerskap: Anna Falck, VD Bok & Bibliotek
af@bokmassan.se
031-7088419

Om programinnehåll: Daniel Levin, programchef Bokmässan
dl@bokmassan.se
031-7088467

Foto: Patribus (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Uppdaterad av: Bok & Bibliotek, 2015-12-15

Nyheter

Kontakt

Följ oss även på:

Hotel service

MeetX

Gothia

Incontro SV