Hallå där…

… Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund (LR). LR tar i år över ansvaret för Molnet på Bokmässan, ett område med fokus på digitalisering och skola.

Varför går LR in som arrangör av Molnet på Bokmässan 2016?
– Det är smart att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Många skolor är mitt inne i, eller på väg in i, en digitaliseringsprocess. Eftersom vi vet av erfarenhet att många lärare kommer till Bokmässan tycker vi att Molnet är en bra plattform för att lyfta frågor om skolan och digitaliseringen. Vi är glada över att ta över ansvaret för Molnet och räknar med många och djupa samtal och diskussioner mellan besökarna och mellan besökarna och våra partners. Vi kommer att ha forskare och föreläsare på plats, och det kommer att sändas podcasts och arrangeras interaktiva workshops. Det blir ett perfekt program för alla som vill ha en inblick i ny teknik och olika nya pedagogiska verktyg.

Vilka frågor lyfter ni i Molnet?
– Vi lyfter forskning och innovation, och vi lyfter lärarnära och skolnära frågor. Vi vill peka på hur viktigt det är med investeringar i ny teknik i skolorna – att hårdvaran ska finnas i skolorna, precis som i samhället i övrigt, är en självklarhet. Men sen får man inte glömma lärarna och eleverna. Det måste finnas anpassade läromedel och lärarna behöver få fortbildning i den nya tekniken. Det här blir ett bra tillfälle för lärare att träffa till exempel företag som utvecklar nya pedagogiska produkter och berätta om sina behov.

Kan du redan nu avslöja några gäster som ni tänker ha med i Molnets program?
– Vi har inom förbundet så kallade ämnesspanare, det vill säga lärare som har i uppdrag att hålla sig särskilt uppdaterade i sina respektive ämnen och komma med idéer och olika infallsvinklar i undervisningen. Dessa kunskaper sprider de via bloggar på förbundets hemsida. Många av ämnesspanarana kommer att finnas på plats i Molnet. Vi har även tillfrågat ledande personer inom innovation och forskning, men det är för tidigt att presentera några namn.

Till sist, vilken är den största utmaningen för dagens lärarkår?
– Den största utmaningen just nu är alla nyanlända elever som har väldigt olika skolerfarenhet med sig. Men jag tror att det som behöver göras för att skolan ska fungera i den här situationen också är saker som även i övrigt behöver göras för att förbättra den svenska skolan. Och i det här sammanhanget bör vi också bli bättre och mer effektiva på att använda oss av ny teknik. Den här tuffa utmaningen kan i slutänden förbättra den svenska skolan.

Uppdaterad av: Bok & Bibliotek, 2016-01-11

Nyheter

Kontakt

Följ oss även på:

Hotel service

MeetX

Gothia

Incontro SV